ЛМТ Новини Книжкова полиця Цікаві лінки Контакти


Історія Львівського Математичного Товариства

Автор Я. Г. Притула

Традиція створень об’єднань вчених, їх товариств має давню історію. Вона сягає часів Стародавньої Греції, науки країн ісламу та епохи відродження у Європі. Ці наукові об’єднання у багатьох країнах ставали основою національних академій наук. Поряд з ними створювалися і вузькопрофесійні товариства філософів, математиків, фізиків і т.д.

У Львові серйозні математичні дослідження в математиці почалися в кінці XIX і на початку XX століть. В університеті та Політехнічній школи уже було по дві кафедри математики, збільшилось число приват-доцентів та асистентів математиків. У Львів прийшли традиції європейських математичних осередків, зокрема Геттінгена і Парижа.

Серед ініціаторів створення математичного товариства був провідний львівський математик професор Юзеф Пузина, який організував у 1894 році осередок наукових досліджень – вищий математичний семінар, для студентів університету.

Польське математичне товариство у Львові було організовано у 1917 році і розпочало свою роботу 3 грудня цього ж року.

Подання до Намісництва про затвердження статуту товариства підписаний три особи:

Першим головою товариства був проф. Ю. Пузина. Активну участь у роботі товариства брали З. Янішевський, В. Серпінський, Г. Штайнгауз, З. Криговський, Л. Ґрабовський, А. Максимович, С. Рузевіч, А. Ломніцький, Л. Бйоттхер, А. Пламітцер.

Доповіді, які були виголошені на засіданні товариства:

Військові події перервали діяльність товариства у другому півріччі 1920 року.

На пропозицію Краківського математичного товариства Львівське математичне товариство саморозпустилось і постало у 1921 році як Львівське відділення Польського математичного товариства. Краківське математичне товариство було засноване у 1919 році (серед засновників був С. Банах).

Важливість протоколів засідань товариства у 1921 році полягає у тому, що вони відзначають час двох важливих досягнень Львівської математичної школи:
результатів Штайнгауза і Ломніцького з аксіоматизації теорії ймовірності, що стали “півфіналом” розв’язку 6-ої проблеми Гільберта початком важливих результатів з теорії міри, одержаних С. Банахом, К. Кураторським, С. Улямом.
Інформація про діяльність товариства публікувалась у виданні Sprawozdanie Związku Polskich Towarzystw Naukowych we Lwowie, red. W. Hahn, Z. Czerny, з часом тільки red. Z. Czerny.

Повідомлення з 1920, 1921, 1922 років публікувались польською та французькою мовами, пізніше тільки французькою. З 1927 року назви доповідей на засіданні товариства та їх короткий зміст публікувались в журналі Annales de la Société Polonaise de Mathématique.

З 1937 року, зі зміною статуту Польського математичного товариства, його осідком стала Варшава. У 1939 році президентом Польського математичного товариства був обраний Стефан Банах.

У радянські часи роль математичного товариства взяв на себе Львівський міський семінар з математики. Керівниками цього семінару у різні часи були М. Зарицький, О. Кованько, Б. Гнєденко, Я. Лопатинський, І. Соколов, В. Лянце. Тематика доповідей за деякі роки подана в Успехах математических наук (т. XVIII, 3 (111), т. XIX, 4 (118)).

У 1989 році Львівське математичне товариство відновлено, президентом обрано Мирослава Шеремету.

Документи про створення Львівського математичного товариста 1989 року.